1 สิงหาคม 2548
 

เจ้าหน้าที่จาก Department of Industrial Standards of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา) จำนวน 4 คน :

  • Mr.Ly Chachen - Chief of Quality Management System and TQM Office
  • Mr.Huy Dara - Deputy Chief Office
  • Mr.Chin Nara - Deputy Chief of Administrative Office
  • Mr.Vann Mao - Staff
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Standardization and Conformity Assessment ณ สมอ. ในการนี้ ได้ศึกษาดูงานของศูนย์สนเทศ
มาตรฐาน และเยี่ยมชมห้องสมุด

01 02 03 04
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05 06 07 08
05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
09 10 11 12
09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
13 14 15 16
13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
17 18 19 20
17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21 22    
21.jpg 22.jpg