10 ตุลาคม 2546
อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 34 คน เข้ารับฟังการบรรยาย
เรื่อง "ระบบการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ สำนักบริหารมาตรฐาน 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว
ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายแนะนำเว็บไซต์และเยี่ยมชมห้องสมุด
............................................................................................................................................
01 02 03 04 05 06 07 08
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
09 10 11 12 13 14 15 16
09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
...............................................................................................................................................
** Click ที่รูปภาพ หรือ ชื่อไฟล์ เพื่อดูภาพขยายใหญ