ผลการสืบค้น

ชื่อเรื่อง 101 - 170 of 170

ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
101มอก. 23 2521oบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
102มอก. 1330 2557oผลิตภัณฑ์ทาเล็บ
103มอก. 97 2557oผ้าเบรกสำหรับยานยนต์
104มอก. 2686 2558oผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ: ผ้าประเภทสำนักงาน
105มอก. 2667 2558oแผ่นยางรองรางรถไฟ
106สมอ พรบ.85ต121 2511oพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
107มอก. 934 2558oพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
108มอก. 2683 2558oพื้นสังเคราะห์
109มอก. 531 2558oภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
110มอก. 686 2558oภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
111มอก. 812 2558oมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
112มอก. 2682 2558oเม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์
113มอก. 2636 2558oยาง - การหาปริมาณเถ้า
114มอก. 2658 2558oยาง - การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการไทเทรต
115มอก. 2652 ล.3 2558oยาง - การหาปริมาณโลหะโดยเครื่องอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี - เล่ม 3 : การหารปริมาณทองแดง
116มอก. 2652 ล.4 2558oยาง - การหาปริมาณโลหะโดยเครืองอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี - เล่ม 4 : การหาปริมาณแมงกานีส
117มอก. 2637 ล.1 2558oยาง - การหาปริมาณสารที่ระเหย - เล่ม 1: วิธีใช้เครื่องบดร้อนและเตาอบ
118มอก. 2653 2558oยาง - ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัดความคงรูปของยาง
119มอก. 2661 2558oยาง - ข้อแนะนำการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ
120มอก. 2643 2558oยางดินและน้ำยางธรรมชาติ - การหาปริมาณไนโตรเจน
121มอก. 2651 2558oยางดิบ - การทดสอบดัชนีสี
122มอก. 2650 2558oยางดิบ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง
123มอก. 2638 2558oยางดิบ - การหาปริมาณสิ่งสกปรก
124มอก. 2666 2558oยางถอนขนไก่
125มอก. 1848 2558oยางผสมสำหรับทดสอบ - การเตรียม การผสมและการวัลคะไนซ์ - เครื่องมือและวิธีการ
126มอก. 2639 ล.1 2558oยางไม่วัลคะไนซ์ - การหาความหนืดด้วยเครื่องหาความหนืดแบบจานหมุนด้วยแรงเฉือน - เล่ม 1 : การหาความหนืดมูนี
127มอก. 2668 2558oยางล้อตันสำหรับฟอร์กลิฟต์
128มอก. 2720 2558oยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
129มอก. 2719 2558oยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
130มอก. 2718 2558oยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
131มอก. 2632 2558oยางลาเทกซ์ - การหาปริมาณของแข็ง
132มอก. 2645 2558oยางวัลคะไนซ์ - การหาผลต่อของเหลว
133มอก. 2635 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุและความต้านทานความร้อน
134มอก. 2660 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง - บทนำและข้อแนะนำ
135มอก. 2648 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาการยืดอยู่ตัวภายใต้ความยืดคงที่และการหาการยืดอยู่ตัว ความยืด และความคืบภายใต้แรงดึงคงที่
136มอก. 2631 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาความแข็ง (ความแข็งระหว่าง 10 IRHD ถึง 100 IRHD)
137มอก. 1847 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาความเค้นและความเครียดด้วยแรงดึง
138มอก. 2646 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาค่ามอดูลัสเฉือนและแรงยึดกับแผ่นแข็ง - วิธีใช้แรงเฉือนด้วยแผ่นแข็ง 4 แผ่น
139มอก. 2630 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาแรงยึดกับสิ่งทอ
140มอก. 2642 ล.1 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - ความทนต่อก๊าซโอโซน - เล่ม 1: การทดสอบด้วยความเครียดสถิตและความเครียดพลวัต
141มอก. 2649 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตและผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัตินำไฟฟ้า - การหาความต้านทานทางไฟฟ้า
142มอก. 2647 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติกที่มีสมบัติเป็นตัวนำและถ่ายประจุได้ - การวัดความต้านทาน
143มอก. 839 2558oยานพาหนะบนถนน - ท่อเบรกพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบเบรกไฮดรอลิกใช้สำหรับน้ำมันเบรกที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
144มอก. 2335 2558oยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้าและระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
145มอก. 1583 2541oรถจักรยานยนต์ วิธีวัดเพื่อหาตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง
146มอก. 2677 ล.1 2558oระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม 1: ข้อกำหนด
147มอก. 2677 ล.2 2558oระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม 2 : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
148มอก. 2698 2558oโลหะเจือสำหรับบัดกรี - ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์
149มอก. 2681 2558oโลหะเติมสำหรับการบัดกรีแข็ง
150มอก. 730 2558oวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง - ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ - การจำแนกประเภท
151มอก. 2688 2558oวัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกสันหลัง
152มอก. 2709 2558oวัสดุบูรณะฟันกลุ่มพอลิเมอร์
153มอก. 2708 2558oวัสดุผนึกคลองรากฟัน
154มอก. 2679 ล.1 2558oวัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุ้ม เล่ม 1 วิธีทดสอบ
155มอก. 2699 2558oวิธีการชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์
156มอก. 2626 2558oวิธีการประเมินยางครัมบ์วัลคาไนซ์
157มอก. 2624 ล.1 2557oสมรรถนะดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
158มอก. 2664 2557oสารเคลือบเงาพอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนสำหรับยานยนต์
159มอก. 530 2557oสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) สำหรับอุตสาหกรรม
160มอก. 834 2556oสีโป๊ยานยนต์: พอลิเอสเทอร์
161มอก. 2663 2557oสีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน: สีทับหน้า
162มอก. 2662 2557oสีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน: สีพื้นรองทับหน้า
163มอก. 369 2557oหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
164มอก. 956 2557oหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
165มอก. 2223 2558oเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
166มอก. 2228 2558oเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนี่อง สำหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง
167มอก. 2012 2558oเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
168มอก. 1479 2558oเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
169มอก. 1227 2537oเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
170มอก. 1062 2558oอุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมด้วยแก๊ส - ท่อย่าง งานเชื่อม งานตัด และงานปกระกบ
สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 167435 Bib)