ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 166174 Bib) Language English
ผลการสืบค้นข้อมูล
รายชื่อหนังสือ รายการที่ 101 - 164 of 164
ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
101มอก. 1330 2557oผลิตภัณฑ์ทาเล็บ
102มอก. 97 2557oผ้าเบรกสำหรับยานยนต์
103มอก. 2686 2558oผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ: ผ้าประเภทสำนักงาน
104มอก. 2667 2558oแผ่นยางรองรางรถไฟ
105สมอ พรบ.85ต121 2511oพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
106มอก. 934 2558oพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
107มอก. 2683 2558oพื้นสังเคราะห์
108มอก. 531 2558oภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
109มอก. 686 2558oภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
110มอก. 812 2558oมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
111มอก. 2682 2558oเม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์
112มอก. 2636 2558oยาง - การหาปริมาณเถ้า
113มอก. 2658 2558oยาง - การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการไทเทรต
114มอก. 2652 ล.3 2558oยาง - การหาปริมาณโลหะโดยเครื่องอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี - เล่ม 3 : การหารปริมาณทองแดง
115มอก. 2652 ล.4 2558oยาง - การหาปริมาณโลหะโดยเครืองอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี - เล่ม 4 : การหาปริมาณแมงกานีส
116มอก. 2637 ล.1 2558oยาง - การหาปริมาณสารที่ระเหย - เล่ม 1: วิธีใช้เครื่องบดร้อนและเตาอบ
117มอก. 2653 2558oยาง - ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัดความคงรูปของยาง
118มอก. 2661 2558oยาง - ข้อแนะนำการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ
119มอก. 2643 2558oยางดินและน้ำยางธรรมชาติ - การหาปริมาณไนโตรเจน
120มอก. 2651 2558oยางดิบ - การทดสอบดัชนีสี
121มอก. 2650 2558oยางดิบ - การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง
122มอก. 2638 2558oยางดิบ - การหาปริมาณสิ่งสกปรก
123มอก. 2666 2558oยางถอนขนไก่
124มอก. 1848 2558oยางผสมสำหรับทดสอบ - การเตรียม การผสมและการวัลคะไนซ์ - เครื่องมือและวิธีการ
125มอก. 2639 ล.1 2558oยางไม่วัลคะไนซ์ - การหาความหนืดด้วยเครื่องหาความหนืดแบบจานหมุนด้วยแรงเฉือน - เล่ม 1 : การหาความหนืดมูนี
126มอก. 2668 2558oยางล้อตันสำหรับฟอร์กลิฟต์
127มอก. 2720 2558oยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
128มอก. 2719 2558oยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
129มอก. 2718 2558oยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
130มอก. 2632 2558oยางลาเทกซ์ - การหาปริมาณของแข็ง
131มอก. 2645 2558oยางวัลคะไนซ์ - การหาผลต่อของเหลว
132มอก. 2635 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุและความต้านทานความร้อน
133มอก. 2660 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง - บทนำและข้อแนะนำ
134มอก. 2648 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาการยืดอยู่ตัวภายใต้ความยืดคงที่และการหาการยืดอยู่ตัว ความยืด และความคืบภายใต้แรงดึงคงที่
135มอก. 2631 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาความแข็ง (ความแข็งระหว่าง 10 IRHD ถึง 100 IRHD)
136มอก. 1847 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาความเค้นและความเครียดด้วยแรงดึง
137มอก. 2646 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาค่ามอดูลัสเฉือนและแรงยึดกับแผ่นแข็ง - วิธีใช้แรงเฉือนด้วยแผ่นแข็ง 4 แผ่น
138มอก. 2630 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาแรงยึดกับสิ่งทอ
139มอก. 2642 ล.1 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - ความทนต่อก๊าซโอโซน - เล่ม 1: การทดสอบด้วยความเครียดสถิตและความเครียดพลวัต
140มอก. 2649 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตและผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัตินำไฟฟ้า - การหาความต้านทานทางไฟฟ้า
141มอก. 2647 2558oยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติกที่มีสมบัติเป็นตัวนำและถ่ายประจุได้ - การวัดความต้านทาน
142มอก. 839 2558oยานพาหนะบนถนน - ท่อเบรกพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบเบรกไฮดรอลิกใช้สำหรับน้ำมันเบรกที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
143มอก. 2335 2558oยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้าและระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
144มอก. 1583 2541oรถจักรยานยนต์ วิธีวัดเพื่อหาตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง
145มอก. 2698 2558oโลหะเจือสำหรับบัดกรี - ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์
146มอก. 2681 2558oโลหะเติมสำหรับการบัดกรีแข็ง
147มอก. 730 2558oวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง - ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ - การจำแนกประเภท
148มอก. 2709 2558oวัสดุบูรณะฟันกลุ่มพอลิเมอร์
149มอก. 2708 2558oวัสดุผนึกคลองรากฟัน
150มอก. 2679 ล.1 2558oวัสดุโลหะ - การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุ้ม เล่ม 1 วิธีทดสอบ
151มอก. 2699 2558oวิธีการชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์
152มอก. 2626 2558oวิธีการประเมินยางครัมบ์วัลคาไนซ์
153มอก. 2624 ล.1 2557oสมรรถนะดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
154มอก. 2664 2557oสารเคลือบเงาพอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนสำหรับยานยนต์
155มอก. 530 2557oสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) สำหรับอุตสาหกรรม
156มอก. 834 2556oสีโป๊ยานยนต์: พอลิเอสเทอร์
157มอก. 2663 2557oสีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน: สีทับหน้า
158มอก. 2662 2557oสีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน: สีพื้นรองทับหน้า
159มอก. 369 2557oหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
160มอก. 956 2557oหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
161มอก. 2223 2558oเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
162มอก. 2228 2558oเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนี่อง สำหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง
163มอก. 1227 2537oเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
164มอก. 1062 2558oอุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมด้วยแก๊ส - ท่อย่าง งานเชื่อม งานตัด และงานปกระกบ