ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 166649 Bib) Language English
  Card  Screen
หมายเลขมาตรฐานมอก. 23 2521
ICS29.140.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4474)
ชื่อเรื่องบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
 Ballast for fluorescent lamps
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมอ., 2521
ลักษณะทางกายภาพ90 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A5
หมายเหตุปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 23-2521 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 23-2558 ใช้บังคับ
ประเภทของมาตรฐานมาตรฐานบังคับ
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.347 (26 ก.ค. 2521)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ล.95 ต.110 (22 ก.ย. 2521)
กรรมการวิชาการกว.12
หัวเรื่องบัลลาสต์ Same subject(9)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
ข้อมูลเนื้อหาoสารบัญ
 oหน้า 1-6
 oหน้า 7-20
 oหน้า 21-35
 oหน้า 36-39
 oหน้า 40-56
 oหน้า 57-66
 oหน้า 67-77
 oภาคผนวก
สถานที่จัดเก็บoTISI Library