ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 166174 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462466
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2395 ล.10 2558
ICS11.100.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4434)
ชื่อเรื่องการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 10 การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง
 Biological evaluation of medical devices - P.10: Tests for irritation and skin sensitization
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ73 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10993-10 2010, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4786 (11 ก.พ. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 133 ต.พิเศษ 77ง (31 มี.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 24
หัวเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(154)
 เวชภัณฑ์ Same subject(110)
 การประเมิน Same subject(27)
 วิธีทดสอบ Same subject(328)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified