ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167253 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462466
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2395 ล.10 2558
ICS11.100.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 10 การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง
 Biological evaluation of medical devices - P.10: Tests for irritation and skin sensitization
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ73 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10993-10 2010, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4786 (11 ก.พ. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 133 ต.พิเศษ 77ง (31 มี.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 24
แทนที่มาตรฐานมอก.2395 ล.10 2551: ราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศทั่วไป ล. 126 ต.พิเศษ 21ง (10 ก.พ. 2552)
หัวเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
 เวชภัณฑ์ Same subject(113)
 การประเมิน Same subject(27)
 วิธีทดสอบ Same subject(348)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library