ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163464149
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2062 2558
ICS13.120
 97.040.50
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
 Electric thermo pots: Safety requirements
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ13 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2062-2558 ใช้บังคับเป็นต้นไป
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60335-2-15 2012, MOD
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4824 (31 พ.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 133 ต.พิเศษ 152ง (7 ก.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 998 อนุ กว.998/3
หัวเรื่องกระติกน้ำร้อน Same subject(2)
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Same subject(109)
 ความปลอดภัย Same subject(177)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library