ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163461032
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2680 ล.2 2558
ICS25.160.01
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการทดสอบเพื่อการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม - การเชื่อมหลอมละลาย เล่ม 2 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ
 Qualification testing of welders - Fusion welding - P.2: Aluminium and aluminium alloys
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ39 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 9606-2 2004, MOD
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4701 (1 ก.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 229ง (23 ก.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 19 อนุกว.19/1
หัวเรื่องช่างเชื่อม -- การรับรอง Same subject(2)
 การรับรองบุคลากร Same subject(6)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library