ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462701
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2669 2558
ICS25.160.50
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - การประกอบด้วยโลหะเติมบัดกรี และบัดกรีแข็ง - วิธีทดสอบทางกล
 Welding and allied processes - Assemblies made with soft solders and brazing filler metals - Mechanical test methods
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ14 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 5187 1985, MOD
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4804 (17 มี.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 133 ต.พิเศษ 119ง (24 พ.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 19
หัวเรื่องงานเชื่อม Same subject(4)
 โลหะ -- บัดกรีและการบัดกรี Same subject(5)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library