ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462596
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2656 2558
ICS23.040.70
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อพลาสติก - การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ
 Rubber and plastics hoses and tubing - Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ11 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 8308 2015, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4796 (3 มี.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 133 ต.พิเศษ 119ง (24 พ.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อพลาสติก Same subject(20)
 ท่อยาง Same subject(33)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library