บัตรรายการ

ISBN9786163460790
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2675 2558
ICS97.130.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องตู้เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 Commercial refrigerator: Safety requirement
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ43 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60335-2-89 2010, MOD
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4696 (25 พ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 163ง (15 ก.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 266
หัวเรื่องตู้เย็น Same subject(11)
 ตู้แช่ Same subject(4)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)