ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460769
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2624 ล.2(1) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าไดโอดเปล่งแสง เล่ม 2(1) คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
 LED Luminaires: Performance requirements
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ13 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC/PAS 62722-2-1 2011, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4642 (1 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library