บัตรรายการ

ISBN9786163460769
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2624 ล.2(1) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าไดโอดเปล่งแสง เล่ม 2(1) คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
 LED Luminaires: Performance requirements
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ13 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC/PAS 62722-2-1 2011, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4642 (1 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)