ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460752
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2586 ล.1 2558
ICS19.080
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องเทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ
 High-voltage test techniques for low-voltage equipment - P.1: Definitions, test and procedure requirements
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ25 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 61180-1 1992, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4679 (1 เม.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 127ง (3 มิ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 1015
หัวเรื่องแรงดันไฟฟ้า -- การทดสอบ Same subject(2)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
 ศัพท์บัญญัติ Same subject(52)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library