ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460745
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1155 2557
ICS23.120
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน
 Split type room air conditioners
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ25 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4666 (21 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 45ง (24 ก.พ. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 115
แทนที่มาตรฐานมอก. 1155 2536
หัวเรื่องเครื่องปรับอากาศ Same subject(11)
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Same subject(109)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library