ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462183
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2707 2558
ICS23.020.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้างและการทดสอบ
 Gas cylinders - Refillable welded aluminium - Alloy cylinders - Design, construction and testing
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ63 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 20703 2006, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4742 (1 ต.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 324ง (9 ธ.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 51
หัวเรื่องถังก๊าซ Same subject(12)
 ภาชนะบรรจุก๊าซ Same subject(17)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library