ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462176
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2690 2558
ICS29.120.99
 91.160.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
 Installation of emergency lighting system
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ29 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4745(19 ต.ค. 2558)
ประกาศกระทรวงราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 324ง (9 ธ.ค. 2558)
หัวเรื่องแสงสว่างฉุกเฉิน Same subject(2)
ผู้แต่งร่วมสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) Same author(21)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library