บัตรรายการ

ISBN9786163462176
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2690 2558
ICS29.120.99
 91.160.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
 Installation of emergency lighting system
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ29 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4745(19 ต.ค. 2558)
ประกาศกระทรวงราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 324ง (9 ธ.ค. 2558)
หัวเรื่องแสงสว่างฉุกเฉิน Same subject(2)
ผู้แต่งร่วมสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) Same author(21)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)