ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460622
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2627 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนด์)
 Rubber - Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 17403 2014, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4668(21 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 55ง (10 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 608
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library