บัตรรายการ

ISBN9786163460622
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2627 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนด์)
 Rubber - Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 17403 2014, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4668(21 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 55ง (10 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 608
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)