ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462053
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1777 2558
ICS71.080.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องแคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม
 Caprolactam for industrial use
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4697(12 ต.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 324ง (9 ธ.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 897
แทนที่มาตรฐานมอก. 1777 2542: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 116 ต.พิเศษ 111ง (29 ธ.ค. 2542)
 มอก. 1777 2550: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.124 ต.พิเศษ 156ง (17 ต.ค. 2550)
หัวเรื่องแคโพรแล็กแทม Same subject(7)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library