ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460653
หมายเลขมาตรฐานมอก. 162 2558
ICS71.100.70
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องแชมพู
 Shampoo
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ12 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4676 (13 ก.พ. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 76ง (3 เม.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 52
แทนที่มาตรฐานมอก.162 2541: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.115 ต.89ง (5 พ.ย. 2541)
หัวเรื่องแชมพู Same subject(4)
 เครื่องสำอาง Same subject(70)
 ผม -- การดูแลและสุขวิทยา Same subject(10)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library