บัตรรายการ

ISBN9786163462220
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2700 2558
ICS97.130.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องตู้แช่แสดงสินค้า เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 Commercial refrigerator: Energy efficiency requirement
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ4 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4751 (17 ธ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 20ง (25 ม.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 266
หัวเรื่องตู้เย็น Same subject(11)
 ตู้แช่ Same subject(4)
 การอนุรักษ์พลังงาน Same subject(16)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)