ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462312
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2696 2558
ICS27.020
 83.140.30
 83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางสำหรับระบบอากาศและสูญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด
 Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems for internal-combustion engines - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ15 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 11424 2015, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4770 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- ชิ้นส่วน Same subject(14)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library