ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462275
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2695 ล.1 2558
ICS13.220.10
 83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อพลาสติก ไม่ยุบตัวสำหรับงานดับเพลิง - เล่ม 1 ท่อกึ่งแข็งใช้กับระบบจ่ายน้ำติดตั้งอยู่กับที่
 Rubber and plastic hoses, non-collapsible, for fire-fighting service - P.1: Semi-rigid hoses for fixed systems
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ23 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 4642-1 2015, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4769 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
 ท่อพลาสติก Same subject(20)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library