บัตรรายการ

ISBN9786163462275
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2695 ล.1 2558
ICS13.220.10
 83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อพลาสติก ไม่ยุบตัวสำหรับงานดับเพลิง - เล่ม 1 ท่อกึ่งแข็งใช้กับระบบจ่ายน้ำติดตั้งอยู่กับที่
 Rubber and plastic hoses, non-collapsible, for fire-fighting service - P.1: Semi-rigid hoses for fixed systems
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ23 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 4642-1 2015, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4769 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
 ท่อพลาสติก Same subject(20)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)