ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462268
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2694 2558
ICS23.100.40
 83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยลวดถักใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก - ข้อกำหนด
 Rubber hoses and hoses assemblies - Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ16 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4767 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library