ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462381
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2659 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ - การหาโปรตีนสกัดด้วยน้ำ ด้วยวิธีโลวรีดัดแปร
 Medical gloves made from natural rubber latex - Determination of water-extractable protein using the modified lowry method
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ22 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 12243 2003, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4779 (1 ก.พ. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 60ง (9 มี.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องถุงมือ Same subject(7)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library