บัตรรายการ

ISBN9786163462381
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2659 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ - การหาโปรตีนสกัดด้วยน้ำ ด้วยวิธีโลวรีดัดแปร
 Medical gloves made from natural rubber latex - Determination of water-extractable protein using the modified lowry method
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ22 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 12243 2003, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4779 (1 ก.พ. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 60ง (9 มี.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องถุงมือ Same subject(7)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)