ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462503
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2654 2558
ICS23.040.70
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยาง ท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - การทดสอบแรงดลด้วยความดันไฮดรอลิกโดยไม่โค้งงอ
 Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic-pressure impulse test without flexing
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ10 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 6803 2008, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4775 (26 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 56ง (7 มี.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อพลาสติก Same subject(20)
 ท่อยาง Same subject(33)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library