ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462398
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2395 ล.1 2558
ICS11.100.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 1 การประเมินและการทดสอบภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยง
 Biological evaluation of medical devices - P.1: Evaluation and testing within a risk management process
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ28 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10993-1 2009/Cor.1 2010, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4752 (25 ธ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 20ง (25 ม.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 24
แทนที่มาตรฐานมอก. 2395 ล.1 2551: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 126 ต.พิเศษ 21ง (10 ก.พ. 2552)
หัวเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
 เวชภัณฑ์ Same subject(113)
 การประเมิน Same subject(27)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified