ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462534
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1210 2558
ICS75.200
 83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำมัน - ข้อกำหนด
 Rubber hose and hose assemblies for oil suction and discharge service - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ28 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 1823 2015, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4765 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
แทนที่มาตรฐานมอก. 1210 2536: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 110 ต. 226 (29 ธ.ค. 2536)
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
 น้ำมัน -- ท่อ Same subject(4)
 เชื้อเพลิง -- ท่อ Same subject(9)
 ปีโตรเลียม -- ท่อ
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified