ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462541
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1184 2558
ICS83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก - ข้อกำหนด
 Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ16 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 4079 2015, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4764 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
แทนที่มาตรฐานมอก. 1184 2552: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 127 ต.พิเศษ 71ง (7 มิ.ย. 2553)
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified