ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462558
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1144 2558
ICS83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด
 Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ18 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 6134 2005, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4763 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 31ง (2 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
แทนที่มาตรฐานมอก. 1144 2552: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 127 ต.พิเศษ 71ง (7 มิ.ย. 2553)
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified