ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462404
หมายเลขมาตรฐานมอก. 658 2558
ICS43.060.30
 83.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด
 Rubber hoses and tubing for cooling systems for internal-combustion engines - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ18 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 4081 2010, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4758 (8 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 31ง (2 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
แทนที่มาตรฐานมอก. 658 2551: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 126 ต.พิเศษ 11ง (26 ม.ค. 2552)
หัวเรื่องท่อยาง Same subject(33)
 รถยนต์ -- ชิ้นส่วน Same subject(178)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified