ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462251
หมายเลขมาตรฐานมอก. 642 2558
ICS23.040.70
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด
 Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตาราง ; A
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 2398 2006, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4757 (8 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 31ง (2 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
แทนที่มาตรฐานมอก. 642 2529: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.103 ต.160 (17 ก.ย. 2529)
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 ท่อยาง Same subject(33)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library