ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167104 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462039
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2644 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องน้ำยางข้น - การหาปริมาณกรดบอริก
 Natural rubber latex concentrate - Determination of boric acid content
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ4 หน้า ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 1802 1992, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4721 (21 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 290ง (9 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified
ELIB Logo