ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462039
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2644 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องน้ำยางข้น - การหาปริมาณกรดบอริก
 Natural rubber latex concentrate - Determination of boric acid content
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ4 หน้า ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 1802 1992, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4721 (21 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 290ง (9 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified