บัตรรายการ

ISBN9786163462091
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2641 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องน้ำยาง - การหาปริมาณยางจับเป็นก้อน (ส่วนตกค้างบนตะแกรงร่อน)
 Rubber latex - Determination of coagulum content (sieve residue)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ10 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 706 2004, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4718 (21 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 290ง (9 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)