บัตรรายการ

ISBN9786163462060
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2640 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องน้ำยางข้น - การหาจำนวนกรดไขมันระเหย
 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of volatile fatty acid number
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ6 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 506 1992, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4717 (21 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 290ง (9 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)