บัตรรายการ

ISBN9786163462169
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2634 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องน้ำยางข้น - การหาจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
 Rubber, natural latex concentrate - Determination of KOH number
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ14 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 127 2012, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4734 (22 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 296ง (16 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องน้ำยาง Same subject(8)
 ยาง Same subject(40)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)