ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462152
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2633 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องน้ำยางข้น - การหาความเป็นด่าง
 Natural rubber latex concentrate - Determination of alkalinity
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตารง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 125 2011, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4733 (22 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 296ง (16 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องน้ำยาง Same subject(8)
 ยาง Same subject(40)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library