บัตรรายการ

ISBN9786163462152
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2633 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องน้ำยางข้น - การหาความเป็นด่าง
 Natural rubber latex concentrate - Determination of alkalinity
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตารง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 125 2011, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4733 (22 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 296ง (16 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องน้ำยาง Same subject(8)
 ยาง Same subject(40)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)