ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462909
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2710 2558
ICS23.120
 27.080
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องเครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ
 Non-ducted air conditioners and heat pumps - Testing and rating for performance
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ82 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 5151 2010, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4792 (21 ก.พ. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 83ง (11 เม.ย. 2559)
กรรมการวิชาการกว.48/10
หัวเรื่องเครื่องปรับอากาศ Same subject(11)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library