ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462817
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2671 2558
ICS25.160.50
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการกำหนดสัญลักษณ์โลหะเติมสำหรับการบัดกรี การบัดกรีแข็ง และการเชื่อมบัดกรีแข็ง
 Filler metal for soft soldering, brazing and braze welding - Designation
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ3 หน้า ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4714 (6 ส.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 234ง (1 ต.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.19 อนุ กว. 2
หัวเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ Same subject(33)
 บัดกรีและการบัดกรี Same subject(6)
 การเชื่อม Same subject(4)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library