ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462848
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1006 2558
ICS23.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับงานอุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนทั่วไป
 Austenitic stainless steel pipe for high - Temperature and general corrosive service
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ34 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4712 (20 ก.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 234ง (1 ต.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.510
แทนที่มาตรฐานมอก. 1006 2533: ราชกิจจานุเบกษา ล.107 ต.226 (13 พ.ย. 2533)
 มอก. 1006 2536: ราชกิจจานุเบกษา ล.110 ต.10 (28 ม.ค. 2536)
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
 เหล็กกล้า -- ท่อ Same subject(24)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library