ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462893
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2692 ล.1 2558
ICS25.160.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - การจำแนกประเภทของความไม่สมบูรณ์ทางเรขาคณิตในวัสดุโลหะ เล่ม 1 การเชื่อมหลอมละลาย
 Welding and allied processes classification of geometric imperfections in metallic materials - P.1: Fusion welding
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ26 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 6520-1 2007, MOD.
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4744 (21 ต.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 324ง (9 ธ.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.19 อนุ กว. 1
หัวเรื่องโลหะ -- การเชื่อม
สถานที่จัดเก็บoTISI Library