ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460813
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2676 2558
ICS23.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป
 Austenitic stainless steel tubes for general service
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ12 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4690 (27 เม.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 132ง (10 มิ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 510
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library