ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460875
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1439 2558
ICS77.140.75
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องควบแน่น
 Austenitic stainless steel tubes for boiler, superheater, heat-exchanger, and condenser
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ19 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4692 (20 พ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 146ง (25 มิ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 510
แทนที่มาตรฐานมอก. 1439 2540: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.115 ต.23ง (19 มี.ค. 2541)
หัวเรื่องท่อ Same subject(94)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library