ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460837
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1345 2558
ICS81.040.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องกระจกแผ่นสีตัดแสง
 Tinted sheet glass
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ12 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4683 (8 เม.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 132ง (10 มิ.ย. 2558)
แทนที่มาตรฐานมอก. 1345 2539: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.113 ต.48ง (13 มิ.ย. 2539)
หัวเรื่องกระจก Same subject(20)
 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง Same subject(357)
ผู้แต่งร่วมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Same author(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library