ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460554
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2665 2557
ICS11.080.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ทางการแพทย์
 Small steam sterilizers for medical uses
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ26 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4655 (29 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 10ง (15 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 912
หัวเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อ Same subject(3)
 วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library